Poznaj naszych wykładowców

r. pr. Karol Kozieł – Radca prawny prowadzący indywidualną praktykę w ramach kancelarii Prawa IP w Warszawie. Prezes Zarządu eSky Group IP Sp. z o.o. (spółka wyspecjalizowana w zarządzaniu własnością intelektualną w ramach Grupy eSky).

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, wiedzę pogłębiał podczas studiów podyplomowych Prawo Nowoczesnych Technologii (PAN) (2013) oraz Nowoczesne Usługi Biznesowe (UTH w Radomiu) (2014). Ukończył programy zagraniczne Summer Law School on Intellectual Property Law (2013) oraz Summer Law School on Business Law (2014) organizowane przez University of Minho w Bradze (Portugalia).

Wieloletni dyrektor ds. prawnych grupy kapitałowej  eSky wyspecjalizowanej w sprzedaży usług turystycznych online. W zakresie swojej praktyki specjalizuje się w: prawie nowych technologii, ochronie praw konsumentów na rynku e-commerce, ochronie danych osobowych, obsłudze korporacyjnej przedsiębiorstw. Współautor kilkudziesięciu publikacji z zakresu prawa nowych technologii w tym redaktor i współautor Komentarza do ustawy o ochronie danych osobowych z 2018 r.

Prowadzi zajęcia dydaktyczne dla studentów w Wyższej Szkole Bankowej w Warszawie oraz na Wyższej Szkole Handlowej w Radomiu.

Hobbistycznie zajmuje się malarstwem. Uzyskał absolutorium z historii sztuki na Uniwersytecie Warszawskim, gdzie przygotowuje pracę magisterską z zakresu prawnych ograniczeń twórczości artystycznej.

dr Marcin Jan Stępień – doktor nauk prawnych, absolwent kierunku prawo oraz kierunku historia sztuki na Uniwersytecie Warszawskim. Jest praktykiem oraz wykładowcą akademickim. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywał w wiodących kancelariach prawniczych w kraju oraz Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej. Specjalizuje się w prawie własności intelektualnej, ze szczególnym uwzględnieniem prawa autorskiego oraz prawa nowych technologii. Za swoją rozprawę doktorską poświęconą zagadnieniom prawnoporównaczyczm prawa autorskiego w 2019 r. otrzymał I nagrodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w konkursie organizowanym przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej na najlepszą pracę naukową z zakresu własności intelektualnej. Jest autorem publikacji praktycznych i naukowych w dziedzinie prawa własności intelektualnej oraz nowych technologii.

adw. dr Anna Kanarek-Równicka – Adwokat wpisana na listę adwokatów Okręgowej Rady Adwokackiej w Krakowie, doktor nauk prawnych. Absolwentka studiów podyplomowych z zakresu prawa konkurencji i ochrony konsumentów w Instytucie Prawa Własności Intelektualnej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zajmuje się świadczeniem usług prawnych z zakresu prawa i postępowania cywilnego, prawa rodzinnego oraz prawa gospodarczego i handlowego. Adiunkt na Wydziale Prawa i Nauk Społecznych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Autorka monografii naukowej oraz artykułów naukowych.

dr Kamil Stępniak – doktor nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne, wykładowca akademicki, autor kilkudziesięciu artykułów naukowych oraz rozdziałów w monografiach naukowych. Specjalista w zakresie prawa konstytucyjnego, prawa nowych technologii w szczególności prawa sztucznej inteligencji, partycypacji społecznej, legislacji, praw człowieka oraz metodologii naukowej. Redaktor naukowy pięciu monografii. Autor książek: “Legislacja w Polsce. Aspekty prawne i aksjologiczne” oraz “Propedeutyka cyfryzacji normy prawnej”. Felietonista Dziennika Gazety Prawnej. Redaktor naczelny czasopism popularnonaukowych. Laureat nagrody specjalnej Rising Stars – prawnicy liderzy jutra 2021. Laureat nagrody “Nieprzeciętni 2019” przyznawanej przez Polskie Radio.

adw. Katarzyna Zalewska – adwokat wcześniej radca prawny, doktorantka na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. Interesuję się prawem medycznym, zwłaszcza kwestiami odpowiedzialności za błąd medyczny. Reprezentuję pacjentów w sprawach związanych z dochodzeniem odszkodowań oraz zadośćuczynień za błędy medyczne popełnione podczas zabiegów operacyjnych. Specjalistka od prawa cywilnego. Reprezentuje klientów w postępowaniach sądowych, a także w postępowaniach przed sądami administracyjnymi.

adw. Wojciech Chrzanowski – adwokat, prawnik, kanonista. W 2012 roku ukończył studia magisterskie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego broniąc pracę magisterską z zakresu prawa podatkowego z wynikiem bardzo dobrym.  Po odbyciu aplikacji adwokackiej w latach 2013-2016 pozytywnie zdał egzamin adwokacki.  W 2020 roku ukończył także studia magisterskie (licencjackie) z prawa kanoniczego na Wydziale Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Papieskiego im. Jana Pawła II w Krakowie broniąc pracę magisterską z wynikiem bardzo dobrym. W ramach praktyki zawodowej współpracował z czołowymi kancelariami krakowskimi.  W latach 2019-2020 zajmował stanowisko radcy w Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej. Aktualnie prowadzi indywidualną praktykę, współpracując w przypadku większych projektów z innymi adwokatami, radcami prawnymi oraz doradcami podatkowymi.

r.pr. Magdalena Zając – radca prawny, absolwentką stacjonarnych studiów prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. W 2014 r. obroniła pracę magisterską „Upoważnienie do korzystania z firmy” w Katedrze Prawa Gospodarczego i Handlowego w Zakładzie Prawa Własności Przemysłowej.

W 2018 r. złożyła z wynikiem pozytywnym egzamin radcowski i została wpisana na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Łodzi. Aplikację radcowską ukończyła z wyróżnieniem za pracę na rzecz samorządu radcowskiego.

Bogate doświadczenie zawodowe oraz szeroka wiedza pozwalają jej na profesjonalne i kompleksowe świadczenie usług na rzecz podmiotów gospodarczych, organizacji, jak również klientów indywidualnych.

dr Arkadiusz Tomczyk. Doktor nauk prawnych, absolwent Wydziału Prawa i Administracji, Wydziału Nauk Ekonomicznych i Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, autor publikacji dotyczących problematyki broni palnej, związanych z nią wykroczeń oraz prawa łowieckiego. Stopień naukowy doktora nauk prawnych uzyskał w 2019 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Wśród zainteresowań naukowych wyróżnić można prawo karne materialne, ze szczególnym uwzględnieniem przestępstw przeciwko życiu, zdrowiu i mieniu.

dr Paweł Rafałowicz – doktor nauk prawnych, radca prawny i mediator. W 2021 r. w Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii obronił rozprawę doktorską “Aksjologia dziedziczenia w polskim prawie spadkowym”. Autor kilkunastu publikacji naukowych z zakresu prawa cywilnego. Nauczyciel akademicki w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu, gdzie prowadzi wykłady i ćwiczenia z prawa handlowego i spadkowego. Doświadczenie zawodowe zdobywał w Sądzie Okręgowym i Sądzie Apelacyjnym we Wrocławiu na stanowisku asystenta sędziego. Od marca 2022 r. radca prawny w zespole Kancelarii Prawnej The View Law Firm (https://viewlegal.pl/) i mediator. W praktyce zajmuje się sprawami rozwodowymi, spadkowymi i medycznymi, zwłaszcza obsługą prawną przychodni POZ. Lekarzom rodzinnym dedykuje swój blog wgabinecielekarzarodzinnego.pl.

r. pr. dr Michał Koszowski – radca prawny, doktor nauk prawnych, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Autor publikacji z zakresu publicznego prawa gospodarczego oraz prawa administracyjnego. Radca prawny, członek OIRP w Krakowie. Doświadczony wykładowca akademicki i szkoleniowiec. Wśród jego zainteresowań naukowych można wyróżnić zagadnienia prawnej regulacji działalności gospodarczej oraz pogranicza prawa cywilnego i administracyjnego.

mgr Marta Handzlik- Rosuł – absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Specjalizuje się w prawie oświatowym, prawie szkolnictwa wyższego, prawie medycznym i prawie pracy. Jest praktykującym prawnikiem z wieloletnim doświadczeniem zawodowym i byłym pracownikiem Ministerstwa Edukacji Narodowej.  Jest autorką książki Finanse w oświacie. Prawo oświatowe w pytaniach i odpowiedziach, a także licznych artykułów, aktualności i komentarzy.

Prowadzi specjalistyczny portal zgodniezprawem.net.pl

mec. Michał Koralewski – radca prawny, od 2010 r. wspólnik zarządzający w
Kancelarii Radców Prawnych LEGITUS s.c. w Gdańsku. Specjalizuje się w
prawie cywilnym, handlowym i gospodarczym oraz prowadzeniu postępowań sądowych. Zasiada także w organach zarządzających i nadzorczych spółek kapitałowych oraz innych jednostek organizacyjnych. Autor licznych publikacji naukowych, w tym książek poświęconych w szczególności prawu cywilnemu, prawu handlowemu oraz działalności gospodarczej w Unii Europejskiej.

mgr Jakub Ryszard Matyja – absolwent University of Edinburgh w Szkocji, lektor i wykładowca akademicki (SWPS, WSB). Lektor języka angielskiego prawniczego, m.in. w Delloite Law, specjalista przygotowujący do prawniczych egzaminów językowych.

Filozof, kognitywista, muzykolog.

Zajmuje się psychologią i kognitywistyką muzyki, poznaniem ucieleśnionym, filozofią i psychologią wyobraźni. Naukowo interesuje się filozofią kognitywistki, wyjaśnieniami mechanistycznymi w psychologii i neuronauce oraz filozofią umysłu.

Autor licznych publikacji, m.in.: „Reconsidering the Future of Embodied Music Cognition, Frontiers in Psychology” (2016), „Radical Embodied Neuroscience – How and Why? A commentary on: The Embodied Brain: Towards a radical embodied cognitive neuroscience, Frontiers in Human Neuroscience” (2015), „The Next Step: Mirror Neurons, Music and Mechanistic Explanation, Frontiers in Theoretical and Philosophical Psychology” (2015), „Music in the Flesh: Sense – making and Embodied Simulation in Musical Understanding, Psychomusicology: Music, Mind and Brain” (2014), Toward extended music cognition: commentary on „Music and cognitive extension”, Empirical Musicology Review (2015) oraz  „Enactive Cognitive Science of Music: Background and Research Themes Constructivist Foundations” (2013).
 
Główny wykonawca projektu badawczego finansowanego ze środków NCN pt. „Embodied Music Cognition” oraz doktorant w projekcie „Cognitive Science in Search of Unity” realizowanego w ramach grantu Narodowego Centrum Nauki. Laureat Nagrody Prezesa PAN w 2016 roku przyznawanej za wybitne osiągnięcia.

adw. Agnieszka Kolbuch-Wągiel – Doświadczony adwokat specjalizujący się w prawie nieruchomości i w postępowaniu cywilnym, w tym w postępowaniu egzekucyjnym. Absolwentka WPiA UJ. Członek Krakowskiej Izby Adwokackiej oraz mediator. W ramach dotychczasowej praktyki uczestniczyła w bieżącej obsłudze podmiotów gospodarczych z branży budowlanej, kolejowej i telekomunikacyjnej. Przeprowadzała audyty (due diligence) nieruchomości i podmiotów gospodarczych, a także przygotowywała i brała udział w licznych transakcjach dotyczących nieruchomości. Z powodzeniem reprezentowała interesy klientów w kilkudziesięciu postępowaniach sądowych dotyczących nieruchomości.

Shopping Cart