Umowy B2B

299.00 

Kategoria:

Umowy o współpracy Business to business (pomiędzy przedsiębiorcami) + załączniki

Zadbaj o swoje bezpieczeństwo prawne. Skorzystaj z umów B2B, które będą chroniły Twoje prawa. Umowy zostały zredagowane przez profesjonalnych prawników.

W pakiecie umowy B2B znajdziesz:

 1. Umowę o współpracy B2B (docx + pdf), zawiera ona m.in.:
  – prawidłowe określenie podmiotów, przedmiotu i czasu obowiązywania umowy;
  – zabezpieczenie stron co do sposobu wykonywania umowy;
  – postanowienia dotyczące wykorzystania materiałów oraz narzędzi, zabezpieczenia tychże oraz sposób rozliczania i ew. odpowiedzialność za dokonane zniszczenia;
  – postanowienia dotyczące przekazywanych informacji oraz klauzulę dotyczącą tajemnicy informacji w raz z karą umowną (zapobiega np. kradzieży danych klientów lub know how);
  – postanowienia dotyczące miejsca wykonywania umowy;
  – unormowania zezwalające na kontrolę wykonywania zlecenia;
  – postanowienia dot. wypłaty wynagrodzenia;
  – postanowienia związane z niewykonaniem umowy lub jej nienależytym wykonaniem.
  – zabezpieczające strony postanowienia dotyczące rozwiązania umowy także na wypadek nieprawidłowego wykonywania umowy.
  – regulacje dotyczące ochrony danych osobowych.
 2. Umowa o wykonanie jednorazowej czynności między przedsiębiorcami
  określenie przedmiotu umowy, zabezpieczenie przed niewykonaniem lub nieprawidłowym wykonaniem umowy – wraz ze stosownymi karami umownymi, zabezpieczenie przed skutkami wykonania umowy naruszające prawa osób trzecich, postanowienia ochrony danych osobowych, regulacje dotyczące wykonania umowy, zabezpieczenie przed oszustwem.
 3. Umowa o wykonanie jednorazowej czynności między przedsiębiorcami wraz z przeniesieniem praw autorskich (np. stworzenie jakiegoś dzieła)
  jak powyżej + określenie dzieła jako utworu, przekazania praw autorskich na rzecz zamawiającego, określenie pól eksploatacji, określenie sposobu przejścia praw autorskich i ich wykonywania; zabezpieczenie stron stosunku prawnego.
 4. Dodatki do umów B2B (docx + pdf), zawiera:
  – wzory określenia komparycji umownych (np. w wypadku, gdy stroną umowy jest sp. z o.o., jednoosobowa działalność gospodarcza, fundacja itp.).
  – klauzulę normującą zakaz konkurencji.

Pakiet zawiera wszystkie dokumenty. Łącznie ok. 26 stron.

Sporządzone umowy chronią strony stosunku prawnego. W szczególności zabezpieczają przed nieuczciwym kontrahentem, zapobiegają np. kradzieży danych firmy, danych klientów, czy też know-how, regulują odpowiedzialność za nieprawidłowe wykonywanie umowy.

Dokumenty są zgodne z prawem powszechnie obowiązującym i mają za zadanie ustanowić jak najwyższe gwarancje dla stron oraz uchronić przed nieuczciwą konkurencją czy nierzetelnością.

Po zakupie dostaniesz od razu wiadomość e-mail ze wszystkimi dokumentami do wykorzystania.

UWAGA: Sprawdź folder SPAM lub INNE

Umowa stworzona jest przez naszych pracowników, więcej o nas znajdziesz tutaj.

Masz pytania? Napisz: kontakt@think-make.pl

 

Shopping Cart