Umowa zlecenie

159.00 

Kategoria:

Umowa zlecenie + załączniki

Zadbaj o swoje bezpieczeństwo prawne. Skorzystaj z umowy zlecenia, która będzie chroniła Twoje prawa. Umowy stworzonej przez profesjonalnych prawników.

W pakiecie umowa zlecenie znajdziesz:

 1. Umowę zlecenie (docx + pdf), zawiera ona m.in.:
  – prawidłowe określenie podmiotów, przedmiotu i czasu obowiązywania umowy;
  – zabezpieczenie stron co do sposobu wykonywania umowy;
  – postanowienia dotyczące wykorzystania materiałów oraz narzędzi, zabezpieczenia tychże oraz sposób rozliczania i ew. odpowiedzialność za dokonane zniszczenia;
  – postanowienia dotyczące przekazywanych informacji oraz klauzulę dotyczącą tajemnicy informacji w raz z karą umowną (zapobiega np. kradzieży danych klientów lub know how);
  – postanowienia dotyczące miejsce wykonywania zlecenia oraz opłat z tym związanych;
  – unormowania zezwalające na kontrolę wykonywanego zlecenia;
  – postanowienia dot. wypłaty wynagrodzenia;
  – postanowienia związane z niewykonaniem umowy lub jej nienależytym wykonaniem.
  – zabezpieczające strony postanowienia dotyczące rozwiązania umowy także na wypadek nieprawidłowego wykonywania zlecenia
  – regulacje dotyczące ochrony danych osobowych.
 2. Dodatki do umowy zlecenia (docx + pdf), zawiera:
  – wzory określenia komparycji umownych (np. w wypadku, gdy stroną umowy jest sp. z o.o., jednoosobowa działalność gospodarcza, fundacja itp.).
  – klauzulę normującą zakaz konkurencji.
 3. Rachunek do umowy zlecenia (docx + pdf).

Pakiet zawiera wszystkie dokumenty. Łącznie ok. 10 stron.

Sporządzona umowa chroni strony stosunku prawnego. W szczególności zabezpiecza przed nieuczciwym zleceniobiorcą (oraz zleceniodawcą), zapobiega np. kradzieży danych firmy, danych klientów, czy też know-how, reguluje odpowiedzialność za nieprawidłowe wykonywanie umowy.

Dokumenty są zgodne z prawem powszechnie obowiązującym i mają za zadanie ustanowić jak najwyższe gwarancje dla stron oraz uchronić przed nieuczciwą konkurencją czy nierzetelnością.

Po zakupie dostaniesz od razu wiadomość e-mail ze wszystkimi dokumentami do wykorzystania.

UWAGA: Sprawdź folder SPAM lub INNE

Umowa stworzona jest przez naszych pracowników, więcej o nas znajdziesz tutaj.

Masz pytania? Napisz: kontakt@think-make.pl

 

Shopping Cart