Umowa o dzieło

189.00 

Kategoria:

Umowa o dzieło + załączniki

Zadbaj o swoje bezpieczeństwo prawne. Skorzystaj z umowy o dzieło, która będzie chroniła Twoje prawa. Stworzonej przez profesjonalnych prawników.

W pakiecie dzieło znajdziesz:

  1. Umowę o dzieło (docx + pdf) – określenie przedmiotu umowy, zabezpieczenie przed niewykonaniem lub nieprawidłowym wykonaniem dzieła – wraz ze stosownymi karami umownymi, zabezpieczenie przed skutkami wykonania dzieła naruszające prawa osób trzecich, postanowienia ochrony danych osobowych, regulacje dotyczące wykonania dzieła.
  2. Umowę o dzieło z przeniesieniem praw autorskich (docx + pdf) – jak powyżej + określenie dzieła jako utworu, przekazania praw autorskich zleceniodawcy, określenie pól eksploatacji, określenie sposobu przejścia praw autorskich i ich wykonywania; zabezpieczenie stron stosunku prawnego.
  3. Komparycje – z wzorami jak określić strony umowy w zależności od ich formy prawnej.
  4. Rachunek do umowy o dzieło

Pakiet zawiera wszystkie dokumenty. Łącznie ok. 16 stron.

Umowa wraz z załącznikami zabezpiecza Twoje prawa przed nieuczciwym kontrahentem, ogranicza odpowiedzialność prawną w razie naruszenia praw osób trzecich, zabezpiecza przed ukrytymi kosztami, pozwala prawidłowo przenieść własność intelektualną.

Dokumenty są zgodne z prawem powszechnie obowiązującym.

Po zakupie dostaniesz od razu wiadomość e-mail ze wszystkimi dokumentami do wykorzystania.

UWAGA: Sprawdź folder SPAM lub INNE

Umowa stworzona jest przez naszych pracowników, więcej o nas znajdziesz tutaj.

Masz pytania? Napisz: kontakt@think-make.pl

 

Shopping Cart