, , , ,

Prawo dla pracowników – poznaj swoje prawa

49.00 

Brak w magazynie

Certyfikowany kurs: Prawo dla pracowników – poznaj swoje prawa

Kiedy odbędzie się kurs?
Wtorek – 21.05.2024 w godz. 18:00-21:00

Forma kursu:
Kurs online/ łączymy się za pośrednictwem MS Teams bez konieczności logowania i zakładania konta

Dlaczego warto wziąć udział w kursie?

🔍 Czy znasz swoje prawa jako pracownik? Nasz kurs “Prawo dla Pracowników” to klucz do pewności siebie w miejscu pracy! Poznaj swoje prawa, naucz się jak je egzekwować i chronić, oraz zrozum, jakie obowiązki ciążą na pracodawcy. Dołącz do nas już teraz i stań się mocniejszym, bardziej świadomym pracownikiem! 💼📚 #PrawoPracownicze #KursPrawaBiznesowego

O czym będzie mowa?

Podstawy Prawa Pracy

-Wprowadzenie do podstawowych pojęć i zasad prawa pracy.
-Omówienie rodzajów umów o pracę i ich kluczowych elementów.
-Przegląd praw pracowniczych wynikających z kodeksu pracy.

Prawa Podstawowe Pracownika

-Prawo do wynagrodzenia i regulacji dotyczących czasu pracy.
-Prawo do odpoczynku i urlopu.
-Omówienie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.
-Prawo do prywatności.
-Zwolnienia chorobowe
-Urlopy rodzicielskie
-Świadczenia na rzecz pracownika

Prawa Związane zakończeniem stosunku pracy

-Procedury zwalniania pracowników: wypowiedzenie, rozwiązanie umowy.
-Omówienie sytuacji związanych z zwolnieniem dyscyplinarnym.
-Rola związków zawodowych i inspekcji pracy w przypadku sporów o zwolnienie.

Równość i Antydyskryminacja w Miejscu Pracy

-Zasady równego traktowania w miejscu pracy.
-Omówienie zakazu dyskryminacji ze względu na płeć, wiek, rasę, orientację seksualną itp.
-Praktyczne wskazówki dotyczące reagowania na przypadki dyskryminacji.

Rozwiązywanie Konfliktów w Miejscu Pracy

-Techniki komunikacji interpersonalnej.
-Mobbing i postępowanie związane z mobbingiem.
-Strategie rozwiązywania konfliktów w miejscu pracy.
-Rola mediatora i negocjatora w procesie rozwiązywania sporów.

Prawo do pracy w kontekście technologii i nowych trendów

-Wpływ technologii na prawa pracownicze.
-Omówienie praw pracowniczych w pracy zdalnej i elastycznych formach zatrudnienia.
-Rozważenia dotyczące ochrony danych osobowych pracowników.

Otwarta sesja pytań i odpowiedzi.

Czas trwania: 4 godz. dydaktyczne

Kurs certyfikowany: TAK
Certyfikat w formie elektronicznej/ możliwy certyfikat w formie papierowej (za darmo)

Osoba prowadząca: adwokatka Katarzyna Zalewska (sprawdź bio na naszej stronie)

Jak to działa?
1. Zgłaszasz swój udział; 2. Otrzymujesz dane do zapłaty i ją uiszczasz; 3. W dniu szkolenia do godz. 17 dostajesz na wskazany adres e-mail link webinaru – a w przypadku szybkiej płatności otrzymujesz go od razu; 4. Tego samego dnia o godz. 18:00 spotykamy się na warsztatach i do godz. 21:00 prowadzimy intensywne prace i dyskusje nad przedmiotowym tematem.

Czy kurs będzie nagrywany?
Tak/ nagranie dostępne przez min. 60 dni

Masz pytania? Napisz: kontakt@think-make.pl

Shopping Cart