, ,

Kurs: redagowanie skargi do WSA

139.00 

Brak w magazynie

Certyfikowany kurs: redagowanie skargi do WSA

Kiedy odbędzie się kurs?
Czwartek – 10.02.2022 w godz. 18:00-21:00

Forma kursu:
Kurs online/ łączymy się za pośrednictwem MS Teams bez konieczności logowania i zakładania konta

O czym będzie mowa?

Niniejszy kurs będzie przydatny w równym stopniu dla praktyków stosujących w swojej pracy zawodowej P.p.s.a., jak również aplikantów przygotowujących się do egzaminu końcowego. Zostanie na nim omówiona skarga do wojewódzkiego sądu administracyjnego jako najistotniejsze pismo procesowe strony postępowania. Uwzględnione zostaną wymogi formalne skargi, a także omówiony zostanie sposób jej konstruowania.

Kursantom zostaną przekazane praktyczne wskazówki poparte licznym orzecznictwem sądów administracyjnych.

1/ Przesłanki dopuszczalności skargi
2/ Skutki wniesienia skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego
3/ Cofnięcie skargi
4/ Ochrona tymczasowa jako ważny aspekt prawa do sądu
5/ Stadia postępowania przed wojewódzkim sądem administracyjnym
a/ badanie skargi pod kątem wymagań formalnych
b/ badanie dopuszczalności skargi
c/ badanie zasadności skargi
6/ Merytoryczne rozpoznanie skargi
7/ Rodzaje orzeczeń wojewódzkiego sądu administracyjnego

Studium przypadku: jak skonstruować zarzuty skargi, aby miały one jak najszerszy zasięg i były możliwie najtrafniejsze.

Czas trwania: 4 godz. dydaktyczne.

Kurs certyfikowany: TAK
Certyfikat w formie elektronicznej/ możliwy certyfikat w formie papierowej (za darmo)

Osoba prowadząca: dr Katarzyna Myślińska – starszy asystent sędziego WSA w Krakowie

Jak to działa?
1. Zgłaszasz swój udział; 2. Otrzymujesz dane do zapłaty i ją uiszczasz; 3. W dniu szkolenia do godz. 15 dostajesz na wskazany adres e-mail link webinaru; 4. Tego samego dnia o godz. 18:00 spotykamy się na warsztatach i do godz. 21:00 prowadzimy intensywne prace i dyskusje nad przedmiotowym tematem.

Czy kurs będzie nagrywany?
Tak

Masz pytania? Napisz: kontakt@think-make.pl

fot. Adrian Grycuk CC BY-SA 3.0 pl

Shopping Cart