, ,

Kurs: Prawo IT: redagowanie umów Service Level Agreement

149.00 

Brak w magazynie

Certyfikowany kurs: Prawo IT: redagowanie umów Service Level Agreement

Kiedy odbędzie się kurs?
Środa – 14.09.2022 w godz. 18:00-21:00

Forma kursu:
Kurs online/ łączymy się za pośrednictwem MS Teams bez konieczności logowania i zakładania konta

O czym będzie mowa?

Niezakłócone działanie systemów IT wydaje się być kluczowe w prowadzeniu działalności gospodarczej w czasie dystansu społecznego. Szkolenie pomoże w ustalaniu zasad utrzymania, serwisu i rozwoju oprogramowania. W niniejszym szkoleniu omówione zostaną zasady konstruowania i negocjowania umów Service Level Agreement:

1. Umowy utrzymaniowe (zasady przygotowania umowy, najczęstsze problemy i błędy, przedmiot umowy, słowniczek).
2. Zasady rozpoczęcia współpracy oraz określenie sposobu audytu w celu rozpoczęcia usługi.
3. Zasady konstruowania klauzul dotyczycących: utrzymania, serwisu, help desk.
4. Określenie parametrów błędów i sposobów komunikacji z Wykonawcą. Weryfikacja czasu naprawienia błędów – najczęstsze pułapki.
5. Usługi dodatkowe w ramach realizacji umowy utrzymaniowej: administracja, prowadzenie repozytorium kodów.
6. Prawa autorskie do powstałych rozwiązań.
7. Definiowanie i negocjowanie wynagrodzenia.
8. Kary umowne – jak najlepiej zabezpieczyć terminowość wykonania usługi/współdziałanie drugiej strony.
9. EXIT PLAN – czyli zasady zakończenia współpracy i przekazanie świadczenia usług innemu wykonawcy.

W ramach szkolenia zostaną przytoczone praktyczne przykłady, które pomogą m.in. odpowiedzieć na pytania:
Jak najlepiej zdefiniować przedmiot umowy, żeby zabezpieczyć terminowe wykonanie usług serwisowych? Jak zgłaszać błędy żeby zapewnić weryfikowalność czasu ich rozwiązania? Kiedy ustalić sposób przejęcia obowiązków z tytułu świadczenia usług żeby zabezpieczyć ciągłość ich działania?
Szkolenie będzie przydatne zarówno dla prawników zainteresowanych tematyką prawa nowych technologii, jak również dla wykonawców usług IT w celu zapoznania ich z prawnymi możliwościami zabezpieczenia ich interesów.

Czas trwania: 4 godz. dydaktyczne.

Kurs certyfikowany: TAK
Certyfikat w formie elektronicznej/ możliwy certyfikat w formie papierowej (za darmo)

Osoba prowadząca:  radca prawny Karol Kozieł (sprawdź bio na naszej stronie)

Jak to działa?
1. Zgłaszasz swój udział; 2. Otrzymujesz dane do zapłaty i ją uiszczasz; 3. W dniu szkolenia do godz. 17 dostajesz na wskazany adres e-mail link webinaru – a w przypadku szybkiej płatności otrzymujesz go od razu; 4. Tego samego dnia o godz. 18:00 spotykamy się na warsztatach i do godz. 21:00 prowadzimy intensywne prace i dyskusje nad przedmiotowym tematem.

Czy kurs będzie nagrywany?
Tak

Masz pytania? Napisz: kontakt@think-make.pl

Shopping Cart